15.3.2003

 

JALOSTUSINFO 2

JalostusINFO 1


HC - harmaa kaihi tilannekatsaus
Noin kolme vuotta on kulunut JalostusINFO 1:sen kirjoittamisesta. Silmätarkastettuja koiria eri linjoista on nyt lähes 250, joista noin 5 prosentilta on löytynyt harmaakaihi, eli HCn esiintyminen suomalaisessa siperianhuskykannassa näyttää asettuvan suunnilleen kansainväliselle tasolle. Tarkastuksia on kuitenkin syytä jatkaa.

Glaukoma kysely
Silmän nestekierto tapahtuu väri- ja sarveiskalvon yhtymäkohdassa olevan filtraatiokulman kautta. Glaukomassa eli viherkaihissa silmän paine kohoaa, kun neste ei jostain syystä pääse kiertämään normaalisti.

Joiltakin koirilta on mitattu myös silmien sisäinen paine. Tämä tutkimus ei sisälly normaaliin silmätarkastukseen vaan se on erikseen pyydettävä. Useimmiten kuitenkin tyydytään "virheellisesti" mittaamaan vain pelkkä silmänpaine, joka ei anna kovinkaan paljoa tietoa taipumuksesta sairastua glaukomaan. Myös silmän filtraatiokulma pitäisi mitata, sillä mikäli tämä kulma todetaan ahtaaksi tai dysplastiseksi (goniodysgenesis, PPG), voi se viitata koiran mahdollisuuteen sairastua myöhemmin glaukomaan. Mutta vaikka kulma todettaisiin ahtaaksi, ei se kuitenkaan tarkoita, että koira varmuudella sairastuisi glaukomaan, vaan sillä on vain taipumusta siihen.
Silmän kammiokulman mittaus vaatii goniolinssin käyttöä. Valitettavasti tätä laitetta ei tiettävästi ole kuin muutamilla Kennelliiton hyväksymillä silmätarkastuseläinlääkäreillä, eikä heilläkään koiralle suunniteltua laitetta vaan käytössä on sama laite kuin ihmisille. Tämä gonioskopiatutkimus ei myöskään kuulu rutiininomaiseen silmätutkimukseen.

Miksi sitten suorittaa tätä hankalaa tarkastusta ?
Britanniassa ja joissakin muissakin Euroopan maissa vastustetaan PPG:tä tutkimalla koiria ja valitsemalla jalostusyhdistelmiä siten, ettei kahta ahdaskulmaista koiraa pariteta. Tilastojen mukaan tämä näyttäisi vähentäneen glaukoman esiintymistä koirakannoissa.

Koska glaukomatutkimus eli silmänpaineen mittaus tai gonioskopia (kulmamittaus) ei Suomessa kuulu viralliseen silmätarkastukseen, emme saa kovinkaan paljoa tietoa sen esintymistiheydestä. Tiedämme kuitenkin, että glaukomaa esiintynyy myös Suomessa.

Jalostusneuvonta toivoisikin nyt tietoja glaukomatapauksista, tuoreista ja vanhemmistakin. Kerro meille tapauksesta ja koiran tiedot tilastointia varten.

Tärkeää on myös muistaa, että kaikki glaukomatapaukset eivät ole perinnöllisiä vaan sairauden voi aiheuttaa monenlaiset eri syyt, mm. silmän vahingoittuminen jostain syystä.
Glaukoma on koiralle erittäin tuskallinen tila ja silmän pelastaminen saattaa olla tunneista kiinni. Usein koiralta joudutaankin poistamaan silmä, mutta toivuttuaan se pystyy elämään varsin täysipainoista elämää yksisilmäisenäkin.

Lisätietoja:
Inkeri Kangasvuo, samans@saulalahti.fi, puh. 016 - 673 300 (klo 16 jälk)

Ohjeita jalostuskoirien valitsemiseksi:
- älä koskaan toista yhdistelmää, josta on syntynyt (perinnölliseen) glaukomaan sairastunut koira
- poista sairas koira jalostuksesta
- sisä- ja linjasiitos lisää sairauksien esiintymisriskiä

Terveisin SHS - jalostusneuvonta


JalostusneuvontaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSiperianhusky-seuran index