Suomalainen Siperianhusky -seura ry:n

jäsenrekisterin rekisteriseloste


 
Henkilörekisterilaki astui voimaan 1.1.1989. Säädökset 417-477/87 ovat saatavissa Valtion painatuskeskuksesta. Lain mukaan rekisteriseloste on oltava jokaisen nähtävänä rekisterinpitäjän toimipaikassa. Lisäksi se on julkaistu täällä seuramme internet-sivuilla.

Rekisterinpitäjä: Suomalainen Siperianhusky -seura r.y.

Rekisterinhoitaja: Merja Laine, puh. 02-257 8250

Rekisterinpitäjän toimipaikka: Säkyläntie 695, 21330 Paattinen

Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri

Pitämisen peruste: Jäsenistön palvelujen ylläpito ja niiden parantaminen

Käyttötarkoitus:

Jäsenpostin perillemenon varmistaminen ylläpitämällä mahdollisimman oikeita osoitetietoja.

Jäsenmaksukorttien automaattinen tulostaminen ja maksutietojen päivitys ja seuranta.

Seuran tarvitsemien erilaisten jäsenlistojen tulostaminen. Esim vuosikokouksissa äänioikeutettujen lista, jäsenlehden ilmoitusten laskutus jäsenetuhintaan, jäsenlehden osoitelistat, jäsenlista avustuksia varten jne. Sekä mahdolliseen suoramarkkinointiin seuran hallituksen tai jäsenkokouksen päätöksen mukaan.

Yhdistyslain §11:n mukaisen jäsenluettelon ylläpito ja julkaisu SHS:n internet-sivuston pelkästään jäsenille avoimessa osastossa.

Tietosisältö:

Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika (nuorisojäsenillä pakollinen) ja sukupuoli. Jäsenlaji ja perheenjäsenet yhdistävä numero, sekä jäsenmaksut päivämäärineen ja liittymis- ja eroamisaika. Lisäksi on päivämäärä viimeisen muutoksen ajankohdasta ja mahdollisesti (seurojen välisessä lehtivaihdossa) seura, jonka edustajana henkilö toimii tai yritys, joka maksaa jäsenmaksun (helpottaa joskus jäsenmaksun yksilöintiä, kun maksaja ei ole käyttänyt maksaessaan nimeään eikä jäsennumeroaan). Mahdollinen kennelnimi ja kieltotieto, joka kertoo onko kieltänyt tietojensa käytön suoramarkkinoinnissa. Lisäksi on tietoja rekisterinhoitajan tekemisistä tämän jäsenen kohdalla, mitä lehtiä lähettänyt, tehdyt nimen ja osoitteenmuutokset ja tieto jäsentietojen tarkastuksista jne.

Tarkastuspyyntö ja oikaisuvaatimus:

Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada virheellinen, epätäydellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto oikaistuksi.

Tarkastusoikeutta voi käyttää maksutta kerran vuodessa. Voit käydä tarkastamassa tietosi kerran vuodessa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai voit pyytää tietojasi omakätisesti allekirjoittamallasi kirjeellä, jossa annat tarpeelliset tiedot.

Halutessasi voit tehdä oikaisupyynnön.

Kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö ja luovutus tiettyihin käyttötarkoituksiin.

Suoramarkkinoinnissa on oltava osoitelähde eli mistä rekisteristä henkilön nimi ja osoite on saatu.

Jos siis et halua esim koiranruokatarjouksia, koiralehtien näytenumeroita tai rekimainoksia, joihin osoitteet on saatu seuraltamme, voit kieltää käyttämästä ja luovuttamasta itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Näihin kaikkiin tai vain johonkin niistä mielesi mukaan.

Kielto-oikeuttasi voit käyttää jo ennakolta esimerkiksi yhdistykseen liittyessäsi.

Henkilötietojasi on lupa luovuttaa:

  • jos olet antanut siihen luvan tai toimeksiannon erityislainsäädännön perusteella
  • jos luovuttaminen on tavanomaista eikä ole kysymys arkaluontoisista tiedoista (seuramme jäsenyys ei liene kovin arkaluonteista)
  • tilastollista ja tieteellistä tutkimusta varten

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja osoitepalvelua varten on luvallista, jos siitä on etukäteen tiedotettu rekisteröidylle eikä tämä ole kieltänyt luovutusta.

Siksi tiedotammekin tässä, että seuramme jäsenrekisterin tietoja voidaan luovuttaa mainittuihin tarkoituksiin ja toivomme, että jäsenet, jotka eivät halua tietojaan luovutettavan, käyttäisivät kielto-oikeuttaan.
www.siperianhusky.fi