A/B/C-listaus info

A/B/C -listaus info

SHS:n pentuvälityksessä pentueet jaetaan kolmeen (A, B ja C) eri luokkaan 1.7.2013 alkaen sen mukaan, kuinka hyvin ne täyttävät Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) suositukset jalostuskoirille. Pentulista on hyväksytty SHS:n hallituksen kokouksessa 21.3.2013.

Ilmoituksessa on oltava aina tieto siitä, onko kasvattaja allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen (linkki kasvattajasitoumus kaavakkeeseen). Tieto ei ole luokkaan vaikuttava kriteeri.

Pentulista A:
 • Molemmat vanhemmat ovat astutushetkellä yli 2-vuotiaita (24kk).
 • Molemmat vanhemmat on silmätarkastettu, eikä niillä ole todettu sellaisia silmäongelmia, joiden takia koira pitäisi jättää jalostuksen ulkopuolelle (kts. JTO). Sairaaksi todettujen vanhempien pentuja ei hyväksytä SHS:n pentuvälitykseen.
 • Molemmilla vanhemmilla on hyväksytty tulos (1-3) joko kilpailukokeesta (REK) tai käyttökokeesta (REKÄ YLE tai REKÄ JOH). Kilpailu- ja käyttökoetulokseen rinnastetaan kansainväliset kilpailut (esim. SOC, Finnmarksløpet, Femundløpet jne.) ja ulkomaiset rekikoirakokeet (esim. Polarhundprov3). Edellytyksenä on hyväksytty kilpailusuoritus, sijoituksella ei ole merkitystä. Kasvattajan tulee itse ilmoittaa kilpailusuoritus pentueilmoituksessa, ja tarvittaessa todistaa koirien osallistuminen kilpailuun.
 • Molemmilla vanhemmilla on vähintään arviointi ”Hyvä” näyttelystä (H – ERI).
Pentulista B:
 • Molemmat vanhemmat ovat astutushetkellä yli 2-vuotiaita (24kk).
 • Molemmat vanhemmat on silmätarkastettu, eikä niillä ole todettu sellaisia silmäongelmia, joiden takia koira pitäisi jättää jalostuksen ulkopuolelle (kts. JTO). Sairaaksi todettujen vanhempien pentuja ei hyväksytä SHS:n pentuvälitykseen.
 • Toisella vanhemmalla on hyväksytty tulos (1-3) joko kilpailukokeesta (REK) tai käyttökokeesta (REKÄ YLE tai REKÄ JOH). Vaihtoehtoisesti toinen vanhempi on osallistunut kansainvälisiin kilpailuihin (esim. SOC, Finnmarksløpet, Femundløpet jne.) ja ulkomaiset rekikoirakokeet (esim. Polarhundprov3). Kasvattajan tulee ilmoittaa kilpailutulos itse pentueilmoituksessa, ja tarvittaessa todistaa koiran osallistuminen kilpailuun. *
 • Toisella vanhemmalla on vähintään arviointi ”Hyvä” näyttelystä (H – ERI). *
  (* Vaatimukset täyttävän vanhemman ei tarvitse olla sama yksilö.)
Pentulista C:
 • Molemmat vanhemmat ovat astutushetkellä vähintään 2-vuotiaita (24kk).

Silmätarkastuslöydösten arviointi tulisi suorittaa ensisijaisesti JTO:n ohjeiden mukaisesti, tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tapauksissa päätöksen listalle hyväksymisestä tekee jalostustoimikunta.

Silmätarkastuslöydösten arvioinnista sairauksittain:
 1. Katarakta/perinnöllinen kaihi
  Mikäli koiralla todetaan perinnöllinen kaihi, ei sitä tule käyttää jalostukseen. Mikäli pentuvälitykseen ilmoitetun pentueen vanhemmalla on todettu HC, pentuetta ei hyväksytä pentuvälitykseen.
 2. CCD (Crystalline Corneal Dystrophy) sarveiskalvon surkastuma
  Mikäli koiralla todetaan CCD, ei sitä tule käyttää jalostukseen. Mikäli pentuvälitykseen ilmoitetun pentueen vanhemmalla on todettu CCD, pentuetta ei hyväksytä pentuvälitykseen.
 3. PHTVL / PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis / persistent hyperplastic primary vitreous), sikiöaikaisen verisuonijäänteen aiheuttama kehityshäiriö linssin takana /lasiaistilassa
  Mikäli koiralla todetaan lievä eli PHTVL/PHPV aste 1, sitä voi harkitusti käyttää jalostukseen. Mikäli pentuvälitykseen ilmoitetun pentueen vanhemmalla on PHTVL/PHPV aste 1, pentue menee vanhempien muiden tulosten määrittelemään luokkaan.
  Mikäli koiralla todetaan PHTVL/PHPV aste 2-6, ei koiraa tule käyttää jalostukseen. Mikäli pentuvälitykseen ilmoitetun pentueen vanhemmalla on PHTVL/PHPV aste 2-6, pentuetta ei hyväksytä pentuvälitykseen.
 4. PPM (persistent pupillary membrane, persistoivat pupillamembraanit)
  Mikäli koiralla todetaan PPM, ei koiraa tule käyttää jalostukseen. Mikäli pentuvälitykseen ilmoitetun pentueen vanhemmalla on PPM, pentuetta ei hyväksytä pentuvälitykseen.
 5. 5)XL-PRA ( X-linked progressive retinal atrophy) X-kromosomiin kytkeytynyt PRA
  Mikäli nartulla todetaan XL-PRA, sitä ei tule käyttää jalostukseen. Mikäli pentuevälitykseen ilmoitetun pentueen emolla on todettu XL-PRA, pentuetta ei hyväksytä pentuvälitykseen.
  Mikäli uroksella todetaan XL-PRA, sitä voi harkitusti käyttää jalostukseen. Mikäli pentuevälitykseen ilmoitetun pentueen isällä on todettu XL-PRA, pentue menee vanhempien muiden tulosten määrittelemään luokkaan (edellyttäen, että narttu on terve).
 6. Epänormaali L.pectinatum (fibrae latae, laminae, occlusion)
  Tarkempi jalostustoimikunnan harkinta löydösten mukaan.
 7. Glaukooma eli silmänpainetauti (Glaucoma), vanha nimitys ’viherkaihi’
  Tarkempi jalostustoimikunnan harkinta (perinnöllinen versus traumaperäinen).