Rotumääritelmä

Rotumääritelmä

Alkuperämaa: Yhdysvallat
 
FCI:n numero: 270
 
Hyväksytty: AKC 9.2.2021
 
Hyväksytty: FCI 1.12.2021
 
Kennelliitto: 31.5.2022
 

Käyttötarkoitus: Rekikoira

FCI:n luokitus:

 • Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset tyypit
 • Alaryhmä 1 pohjoiset rekikoirat
 • Käyttökoetulosta ei vaadita

Rotumääritelmän voit ladata myös täältä!

YLEISVAIKUTELMA: Siperianhusky on keskikokoinen, nopeasti ja keveästi liikkuva käyttökoira, jonka liikkeet ovat vapaat ja joustavat. Sen kohtuullisen tiivis, tiheäkarvainen runko, pystyt korvat ja tuuheakarvainen häntä viittaavat rodun pohjoiseen alkuperään. Sen luonteenomainen liikunta on sulavaa ja ilmeisen vaivatonta. Se työskentelee alkuperäisessä tehtävässään valjakossa erittäin kyvykkäästi, vetäen kevyttä kuormaa kohtalaisella nopeudella pitkiä matkoja. Voiman, nopeuden ja kestävyyden tasapaino näkyy rungon mittasuhteissa ja rakenteessa. Urokset ovat urosmaisia mutta eivät koskaan karkeita, nartut narttumaisia olematta kuiten kaan rakenteeltaan heiveröisiä. Hyvässä kunnossa oleva, kiinteä- ja hyvälihaksinen siperianhusky ei ole ylipainoinen.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Sivulta katsottuna rungon pituus mitattunaolkanivelestä istuinluun kärkeen on hieman säkäkorkeutta suurempi. Etäisyys kirsun kärjestä otsapenkereeseen on yhtä suuri kuin etäisyys otsapenkereestä niskakyhmyyn.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen ja lempeä, mutta myös valpas ja seurallinen. Rodulla ei ole vahtikoiran omistushalua, se ei ole liian epäluuloinen vieraita kohtaan eikä tappelunhaluinen. Täysikasvuinen koira voi olla jossain määrin pidättyväinen ja omanarvontuntoinen. Sen älykkyys, käsiteltävyys ja innokkuus tekevät siitä miellyttävän seuralaisen ja työskentelyhaluisen käyttökoiran.

PÄÄ

Kallo: Keskikokoinen ja suhteessa runkoon, päälaki hieman kaareva. Kallo kapenee leveimmästä kohdasta silmiä kohti.

Otsapenger: Selvästi erottuva.

Kirsu: Mustilla, harmailla, soopelinvärisillä tai riistanvärisillä koirilla musta; punaisilla koirilla maksanruskea; puhtaanvalkoisilla koirilla kirsu voi olla musta, maksan- tai lihanvärinen. Osittain vaalentunut, ns. lumikirsu on myös sallittu.

Kuono: Keskipitkä ja keskileveä, kapenee vähitellen kirsua kohti. Kuononkärki ei ole terävä eikä neliömäinen. Kuononselkä on suora otsapenkereestä kuonon kärkeen asti.

Huulet: Hyvin pigmentoituneet ja tiiviit.

Leuat / hampaat: Leikkaava purenta.

Silmät: Mantelinmuotoiset, kohtalaisen kaukana toisistaan ja hieman vinoasentoiset. Silmät voivat olla väriltään ruskeat tai siniset; keskenään eriväriset tai sekaväriset silmät ovat sallitut.

Ilme: Valpas mutta ystävällinen ja tarkkaavainen, jopa ilkikurinen.

Korvat: Keskikokoiset, kolmion muotoiset, lähellä toisiaan ja korkealle kiinnittyneet. Paksut, tiheäkarvaiset, takaosastaan hieman kaartuvat ja tanakasti pystyssä, kärjestään hieman pyöristyneet ja suoraan ylös suuntautuneet.

KAULA: Keskipitkä ja kaartuva, koiran seistessä kaula on asennoltaan ryhdikäs. Koiran ravatessa kaula ja pää ojentuvat eteenpäin.

RUNKO

Selkä: Suora ja vahva, selkälinja on vaakasuora säästä lantioon. Selkä on keskipitkä, ei lyhyt ja tanakka eikä myöskään liian pitkä ja painunut.

Lanne: Kiinteä ja hoikka, rintakehää kapeampi.

Lantio: Hieman viisto mutta ei koskaan niin jyrkkä, että se rajoittaisi takaraajojen työntöä.

Rintakehä: Syvä ja vahva mutta ei liian leveä. Syvin kohta on kyynärpäiden tasalla heti niiden takana. Kylkiluut kaartuvat hyvin selkärangasta lähtien, mutta kaarevuus vähenee kyljissä mahdollistaen vapaat liikkeet.

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva hieman kohoava.

HÄNTÄ: Tuuheakarvainen ja ketunhännän muotoinen. Hännän kiinnityskohta on juuri selkälinjan tason alapuolella. Tarkkaavaisen koiran häntä kohoaa tavallisesti selän päälle ylväästi sirpin muotoisella kaarella. Koholla oleva häntä ei kierry rungon kummallekaan sivulle eikä makaa litteänä selkää vasten. Koiran ollessa levossa on normaalia, että häntä riippuu. Hännän karvapeite on keskipitkää ja suunnilleen saman pituista hännän joka puolella, niin että häntä muistuttaa pyöreää harjaa.

 

RAAJAT

ETURAAJAT:

Yleisvaikutelma: Seisovan koiran raajat ovat edestä katsottuna yhdensuuntaiset, suorat ja kohtuullisen etäällä toisistaan. Raajaluusto on keskivahva mutta ei koskaan raskas. Kyynärpää on hieman säkäkorkeuden puoliväliä ylempänä. Eturaajojen kannukset voidaan poistaa. (Huom. Suomessa typistyskielto.)

Lavat: Taakse sijoittuneet ja viistot. Kiinteät ja hyvin kehittyneet lihakset ja jänteet kiinnittävät lavat tiiviisti rintakehään.

Olkavarret: Hieman viistot olkanivelestä kyynärpäähän, ei koskaan kohtisuorassa alustaan nähden.

Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.

Ranteet: Voimakkaat, kuitenkin joustavat.

Välikämmenet: Sivusta katsottuna hieman viistot.

Etukäpälät: Soikeat mutta eivät pitkät, keskikokoiset ja tiiviit. Varpaiden ja päkiöiden välit ovat tiheäkarvaiset, päkiät lujat ja paksut. Koiran seistessä vapaasti käpälät eivät käänny sisään- eivätkä ulospäin.

TAKARAAJAT:

Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna koiran seistessä takaraajat ovat kohtuullisen etäällä toisistaan ja yhdensuuntaiset.

Reidet: Lihaksikkaat ja voimakkaat.

Polvet: Hyvin kulmautuneet.

Kintereet: Kinnerkulma on selvä ja kinner matala. Mahdolliset kannukset tulee poistaa. (Huom. Suomessa typistyskielto.)

Takakäpälät: Kuten etukäpälät.Taakse sijoittuneet ja viistot. Hyvin kehittyneet lihakset ja jänteet kiinnittävät lavat tiiviisti rintakehään.

LIIKKEET: Luonteenomainen liikunta on sulavaa ja ilmeisen vaivatonta. Koira liikkuu nopeasti ja keveästi. Näyttelykehässä se tulisi esittää talutin löysänä kohtalaisen nopeassa ravissa, jolloin eturaajojen pitkä askel ja takaraajojen hyvä työntö tulevat esiin. Edestä katsottuna koiran kävellessä käpälät eivät astu samalle linjalle, mutta nopeuden lisääntyessä käpälät vähitellen siirtyvät lähemmäksi toisiaan, kunnes päkiät astuvat rungon pituusakselin alla olevalle linjalle. Kun käpälien jäljet
yhtyvät, etu- ja takaraajat liikkuvat suoraan eteenpäin, kyynärpäät tai polvet eivät käänny sisään eivätkä ulos. Kumpikin takaraaja astuu samaan kohtaan kuin saman puolen eturaaja. Koiran liikkuessa selkälinja pysyy kiinteänä ja tasaisena.

KARVAPEITE

KARVA: Kaksinkertaista ja keskipitkää. Koira vaikuttaa tiheäkarvaiselta, mutta karvapeite ei ole koskaan niin pitkä, että koiran selkeät ääriviivat häviävät. Aluskarva on pehmeää ja tiheää sekä tarpeeksi pitkää tukemaan peitinkarvaa. Peitinkarva on suoraa ja melko rungonmyötäistä, ei koskaan karheaa eikä ulospäin törröttävää. On huomattava, että aluskarvan puuttuminen karvanlähtöaikoina on normaalia. Siistimmän vaikutelman aikaansaamiseksi on sallittua trimmata viiksiä sekä karvaa varpaiden väleistä ja käpälien ympäriltä. Karvapeitteen trimmaaminen muista kohdista ei ole sallittua ja trimmattu karvapeite on vakava virhe.

VÄRI: Sallitut värit ovat musta, harmaa, riistanväri, soopeli, punainen ja valkoinen eri sävyissään, joko yksivärisinä tai eri tavoin sävyttyneinä. Valkoiset merkit ovat sallittuja. Monenlaiset merkit ja kuvioinnit ovat yleisiä, mukaan lukien kirjavuus. Kaikki sallitut värit, merkit ja kuviot ovat samanarvoisia. Merleväritys ja juovikkuus (brindle) eivät ole sallittuja vaan ovat hylkäävä virhe. Merle tarkoittaa marmorointia, jossa on vaalealla pohjalla samanvärisiä mutta tummempia laikkuja, eikä sitä pidä sekoittaa sallittuun valkopohjaiseen väritykseen, jossa värilliset peitinkarvat muodostavat tummempia laikkuja. Brindle tarkoittaa tummempia ja vaaleampia yksivärisiä peitinkarvoja, jotka muodostavat pystysuuntaisen tiikeriraidoituksen, eikä sitä tule sekoittaa väritykseen, jossa värilliset peitinkarvat erivärisen aluskarvan kanssa näyttävät muodostavan vaakasuuntaisia raitoja.

KOKO JA PAINO

Säkäkorkeus: Urokset 53,5-60 cm (21-23,5 tuumaa) ja nartut 50,5-56 cm (20-22 tuumaa).

Paino: Urokset 20,5-28 kg (45-60 paunaa) ja nartut 15,5-23 kg (35-50 paunaa).

Paino on suhteessa korkeuteen. Yllä mainitut mitat ovat korkeuden ja painon ylä- ja alarajat, eikä kumpaakaan äärimmäisyyttä tulisi asettaa etusijalle. On virhe, jos koira antaa vähääkään liian raskasluustoisen tai ylipainoisen vaikutelman.

TIIVISTELMÄ: Tärkeimmät rotuominaisuudet ovat keskikokoisuus, kohtuullinen luusto, tasapainoiset mittasuhteet, vapaat ja vaivattomat liikkeet, oikeanlainen karvapeite, rodunomainen pää ja korvat ja häntä sekä hyvä luonne. Raskasluustoisuus, ylipainoisuus, rajoittuneet tai kömpelöt liikkeet, pitkä- tai pörrökarvaisuus ovat virheitä. Siperianhusky ei koskaan vaikuta niin raskaalta ja rotevalta, että se toisi mieleen kuormajuhdan, eikä niin kevyeltä ja heiveröiseltä, että se toisi mieleen pikajuoksijan. Molemmat sukupuolet antavat erittäin kestävän vaikutelman. Myöskään yleiset rakennevirheet eivät ole toivottuja, vaikka niitä ei ole tässä erikseen mainittu.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

 • Pää: Kömpelö, raskas tai liian kevyt.Otsapenger: Liian vähäinen.
 • Kuono: Liian suippo, liian karkea, liian lyhyt tai liian pitkä.
 • Purenta: Muu kuin leikkaava purenta.
 • Silmät: Liian vinot tai liian lähekkäin sijoittuneet.
 • Korvat: Liian suuret suhteessa päähän, liian leveälle kiinnittyneet tai eivät tanakasti pystyssä.
 • Kaula: Liian lyhyt ja paksu tai liian pitkä.
 • Selkä: Heikko, notko tai köyry; laskeva selkälinja.
 • Rintakehä: Liian leveä, tynnyrimäinen, liian litteä tai heikko.
 • Häntä: Selkää myötäilevä, tiukasti kiertynyt, liian liehuvakarvainen, liian alas tai liian korkealle kiinnittynyt.
 • Lavat: Pystyt tai löysät.
 • Eturaajat: Liian raskas luusto; heikot ranteet; edestä katsottuna liian kapea tai liian leveä etuosa; ulkonevat kyynärpäät.
 • Takaraajat: Suorat polvikulmaukset; pihtikinttuisuus; liian kapea tai liian leveä takaosa.
 • Käpälät: Heikot tai haravarpaiset. Liian suuret ja kömpelöt tai liian pienet ja hennot käpälät. Sisä- tai ulkokierteiset käpälät.
 • Liikkeet: Lyhyet, hypähtelevät tai epävakaat liikkeet. Kömpelöt tai keinuvat liikkeet. Ristiin astunta ja vinot liikkeet.
 • Karvapeite: Pitkä, liian runsas tai pörröinen karvapeite. Karhea tai silkkimäinen karvanlaatu. Muualta kuin sallituista kohdista trimmattu karvapeite.


HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

 • Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 • Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 • Urokset yli 60 cm ja nartut yli 56 cm
 • Merle tai brindle väritys

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.