Silmätulos ATG-koodit (vanha)

Kennelliiton silmätutkimusten tulosten yhteydessä käyttämä ATG-koodisto

Tutkittava
silmän osa
ATG-
koodi
ATG-
koodin nimi
ATG-
aste
Diag-
noosi
ATG-
asteen selite
 J1Ei rodulla perinnölliseksi todettuja silmäsairauden oireita T 
 J10Muita silmämuutoksia tarkemmin määrittelemättä T 
LuometJ110Muut luomisairaudet T 
 J111EntropionSSSairas
 J112EktropionSSSairas
   TTTerve
VilkkuluomiJ113Evesio palp.IIISSSairas
   TTTerve
 J114Cilia aberrantaSSSairas
   TTTerve
SidekalvoJ120Muu morbi organorum lacrimalium T 
 J121Keratoconjuctivic siccaSSSairas
    TOireeton
SarveiskalvoJ130Muut sarveiskalvomuutokset T 
 J131Perinnöllinen keratitisSSSairas
   TTOireeton
 J132Kornean kristalloidi dystrofia, CCD   
VärikalvoJ140Muu morbi iridis, -uveae T 
 J141Membrana pupillaris persistensSSSairas
   TTTerve
LinssiJ150Muut mykiömuutokset TEi perinnöllinen
 J1500Täysin samentunut mykiö TEi perinnöllinen
 J151Ei perinnöllinen harmaakaihiTTOireeton
   0TTulkinnanvarainen
 J1511HC, posterior polaarinen kaihi1SLievä pistemäinen
   2SSelvä kolmiomainen
   3SLaaja-alainen
 J1512HC, mykiön muiden osien kaihi1SLievä
   2SHuomattava
   3SLaaja
 J1513HC, totaalisesti samentunut mykiöSSSairas
 J152Luxatio lentisSSSairas
   TTOireeton
LasiainenJ160Muut morbi corporis vitrel T 
 J161PHTVL/PHPV vanha asteikko1SSairas, lievä
   2SSairas, huomattava
   3SSairas, laaja
 J162PHTVL/PHPVTTTTerve
   0TTulkinnanvarainen
   1SSairas, aste 1
   2SSairas, aste 2
   3SSairas, aste 3
   4SSairas, aste 4
   5SSairas, aste 5
   6SSairas, aste 6
VerkkokalvoJ170Verkkokalvolöydös, tark. määrittelemätön T 
 J171PRA, perifeerinenTTOireeton
   0TTulkinnanvarainen
   SSSairas
 J172CPRASSSairas
   TTOireeton
   0TTulkinnanvarainen
 J173RDTTTerve
   1SCRD
   2SColoboma
   3SSablatio retinae
   0TTulkinnanvarainen
GlaukomaJ180Muut morbi bulbi ocull T 
 J181GlaucomaTTOireeton
   0TKulma epänormaali
   1TKohonnut paine
   SSSairas