Tietosuoja

Tietosuoja

Suomalainen siperianhusky-seura – Finska SiberianHusky -sällkapet ry

Tietosuojaseloste
 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
  • Suomalainen siperianhusky-seura – Finska SiberianHusky -sällkapet ry
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Rekisterinumero:
  • Sähköposti: hallitus@siperianhusky.fi
  • Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Anu Parikka & Iita Parikka, kortisto@siperianhusky.fi

   

 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste Suomalainen siperianhusky-seura – Finska SiberianHusky -sällkapet ry jäsenten henkilötietojen käsittelylle on yhdistyksen jäsenyys. Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden ylläpitämiseksi, yhdistyksen tiedottamisessa sekä yhdistyksen postitusten lähettämiseksi rekisteriin merkityille jäsenille.

   

 3. Rekisterin sisältämät henkilötiedot
  • Suomalainen siperianhusky-seura – Finska SiberianHusky -sällkapet ry kerää ja käsittelee jäsenistään seuraavia tietoja:
   • Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
   • Jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivämäärä
   • Yhdistyksen lehden ja tiedotteiden lähettämiseen liittyviä tietoja.

    

 4. Tietolähteet
  • Suomalainen siperianhusky-seura – Finska SiberianHusky -sällkapet ry:n säännönmukaisia tietolähteitä ovat:
   • Jäsenten itsensä ilmoittamat tiedot.

    

 5. Rekisteröidyn oikeudet
  • Suomalainen siperianhusky-seura – Finska SiberianHusky -sällkapet ry:n jäsenellä on oikeuksia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa:
   • Oikeus tarkistaa ja oikaista henkilötietoja, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, oikeus pyytää poistamaan henkilötiedot, oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle epäkohdista ja oikeus kieltää henkilötietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin.
  • Jäsen voi halutessaan ottaa yhteyttä Suomalainen siperianhusky-seura – Finska SiberianHusky -sällkapet ry:n sähköpostilla osoitteella kortisto(a)siperianhusky.fi tai hallitus(a)siperianhusky.fi tietojensa käsittelyä koskien. Huomioitavaa tässä kohdin on, että yhdistys ei koskaan luovuta jäsentensä tietoja suoramarkkinointia suorittaville tahoille.

   

 6. Käsittelyn kesto
  • Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyyden päättyessä myös henkilötiedot poistetaan yhdistyksen jäsenrekisteristä.

   

 7. Tietojen luovutukset
  • Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa vain viranomaisille kirjallisesta pyynnöstä, jotka ovat tarpeen yhdistystoiminnan kannalta.

   

 8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  • Suomalainen siperianhusky-seura – Finska SiberianHusky -sällkapet ry jäsenten henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

   

 9. Tietojen käyttö automaattiseen päätöksentekoon
  • Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

   

 10. Tietojen suojauksen periaatteet
  • Suomalainen siperianhusky-seura – Finska SiberianHusky -sällkapet ry:n jäsenten henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.
  • Jäsenrekisteriin on täysi tai rajattu käyttöoikeus tehtävänkuvan perusteella vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, joille se on tarpeen yhdistyksen toiminnan puitteissa.
  • Yhdistyksen jäsenrekisterin tiedot sijaitsevat sekä sähköisenä että manuaalisena Suomessa yhdistyksen niiden toimihenkilöiden hallussa, jotka tarvitsevat tietoja yhdistyksen toimintaan liittyen.
  • Toimihenkilön vaihtuessa yhdistyksen manuaaliset ja sähköiset jäsenrekisterin tiedot luovutetaan uudelle toimihenkilölle toimihenkilön tehtäväkuvan mukaisesti ja aiempi toimihenkilö tuhoaa hallussaan olleet jäsenrekisterin sähköiset tiedot.