Jalostustavoitteet

Jalostustavoitteet

Siperianhuskyjen jalostuksentavoiteohjelma on hyväksytty Siperianhuskyn-seuran vuosikokouksessa 11.6.2021 ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 10.8.2021. JTO on voimassa 1.1.2022 – 31.12.2026

Jokaisen kasvattajan toivotaan tutustuvan riittävästi JTO:n ja sen sisältämiin suosituksiin.
Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi.
Luonteeltaan JTO on rotujärjestön sisäinen ohje.

Kaikilla rotujärjestöillä on oltava voimassa edustamiensa rotujen Suomen Kennelliiton (SKL) vavistama jalostuksentavoiteohjelman mallirungon mukainen JTO.

JTO:n ohjeen mukaan:
”Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty tavoiteohjelma julkaistaan rotujärjestön tai -yhdistyksen julkaisussa tai voidaan postittaa jäsenille. Suositellaan, että ohjelma olisi pysyvästi nähtävillä yhdistyksen internetsivuilla. ”
Koska siperianhuskyn JTO on laajuudeltaan iso – 68 sivua tiivistä asiaa – ja vaatisi koko jäsenlehden sivumäärän,
se julkaistaan vain pdf-tiedostona SHS:n nettisivuilla.

Siperianhuskyn hyväksytty JTO vuosille 2022-2026 on luettavissa tästä linkistä.